top of page

RECENT POSTS: 

FOLLOW ME:

  • Instagram - Black Circle

Under Dressed


(Vest:Smart Set Shirt:GUESS Skirt:H&M Soes:Zarz)

Sometimes it's ok to not always been full on dressed up, right? None the less this year I tried the idea of not always being proper. Life tends to get a bit crazy and just thinking of the items you have to put together, but sometimes if you stop and just pull an outfit without thinking, you might be surprise at your outcome. In this event, my mornings can be a little heretic so I threw a dress shirt that usually gets tied up in the front but instead I left it untied with a vest open and my shirt half tucked in with a denim black skirt. The laid back look made me feel so free. Since I knew I was going to be tied to my desk it was the perfect mix of office laid back.

Czasami jest ok, nie zawsze było pełne przebrany , prawda? Niemniej w tym roku starałem się pomysł nie zawsze jest właściwe . Życie wydaje się dostać trochę szalony i po prostu myśli o pozycji trzeba umieścić razem , ale czasami , jeśli się zatrzymać i po prostu wyciągnąć strój, bez myślenia , może być zaskoczeniem w swoim wynikiem. W tym przypadku , moje poranki mogą być trochę heretykiem więc wrzuciłem strój koszula , która zwykle jest przywiązany do przodu , ale zamiast Zostawiłem go rozwiązał z kamizelki otwarte i moja koszula pół schowany w czarnej spódnicy denim . Wyluzowana wygląd sprawił, że czułem się tak wolny . Ponieważ wiedziałem, że będzie przywiązany do mojego biurka był to idealne połączenie biurze wyluzowany.


bottom of page